HTMJ
Togveje

Indledning

Beskrivelse af togveje

Regler for indkørsel

Regler for udkørsel

Togveje for gennemgående tog

Togveje for indkørsel
DSB

Togveje for indkørsel
HTJ

5 forslag
til løsning i
model

Forslag 1:
Manuelt
vha. skema

Forslag 2:
Manuelt
vha. skema

Forslag 3:
Automatisk
vha. pc

Forslag 4:
Vha. elektronik

Forslag 5:
Roco og
drejomskifter

Forslag 5:
Märklin og
drejomskifter