Sydbanen

Sydbanen går fra Roskilde via Køge til Næsteved, og oprindeligt videre til Masnedsund via Vordingborg. Banen åbende 4. oktober 1870. Strækningen Roskilde Køge Næstved kaldes også Lille Syd. Banen har flere ældre, Epoke II, og gamle, Epoke I, ledvogterhuse og stationer. Bl.a. ledvogterhus 1a lige syd for Roskilde ved Popelgård. Også flere steder hvor overskæringen med ledvogterhuse er erstattet af mindre broer, dvs. fra Epoke III og frem.

Nedenfor er en liste over inspirationskilder fra Sydbanen og Lille Syd.

Roskilde
Større sjællandsk DSB station. Stationsbygningen er den oprindelige fra banen til Kjøbenhavns åbning og dermed Danmarks ældste endnu fungerende station. Også udgangspunt for Nordvestbanen til Kalundborg via Holbæk. Stor gammel remise med drejeskive. Hjemsted for DSB Veterantog.
Roskilde
Kolonnehus, nord for sporene, øst for Roskilde mellem sporene til Ringsted og Køge.
Gadstrup
Lille hyggelig station med åbne marker med sø mod øst. Stationsbygningen er af den gamle 'længe' type. Mindre varehus med rampe. Sidespor på fri bane til større savværk ca. 650 m nord for Gadstrup station.
Havdrup
Jernbaneoverskæring ved hovedgaden og mindre underkørsel syd for stationen.
Kolonnehus
Kolonnehus og ledvogterhus ved jernbaneoverskæring i skov mellem Havdrup og Lille Skensved.
Lille Skensved
Industrispor til større siloanlæg og fabrik.
Køge
Køge station er i dag fuldkommen integreret i S-tog systemet og dermed er der ikke meget tilbage af den gamle sidebane idyl. Der er stadig, i 2005, industrispor til Junckers og til havnen. Køge er tilslutningsstation for privatbanen ØSJS. Køge er også hjemsted for veterantog klubben ØSJK.
Kolonnehus
Syd for Køge, hvor den gamle landevej mod Vordingborg krydser Sydbanen, findes stadig et mindre kolonnehus. Ved vejkrydset til Svabsbjerg og Gl. Hastrup. Kolonnehuset er placeret syd for broen, hvorfra det kan ses. Kan enten fotograferes fra sydsiden eller fra den lille skov som støder op til banen.
Milesten
Efter vejkrydset til Svabsbjerg og Gl. Hastrup, men inden Herfølge, dvs. ca. 1 km fra broen, står en milesten på vestsiden af landevejen.
Herfølge
Lille hyggelig landstation i national-romantisk byggestil. Mindre varehus på samme side som stationsbygningen. Tidligere lav komandopost af træ på peronen. Skiftebugge til wiretræk til signaler og skiftespor findes dog ikke mere. Læssespor med stikspor til Trifolium Frø findes stadig i 2004, dog uden forbindelse til strækningssporet. Stiksporet til Trifolium Frø er sikret med drejebar svelle over sporet. Flere led. Betonbuebro og ledvogterhus af 1898 typen i syd-enden af stationen.
Bro med stoplys
Syd for Herfølge, ved den næste milesten, findes på vejen mod Sædder en mindre bro over Sydbanen, som er så smal at der er lysregulering for trafikken over broen.
Tureby
I dag kun to peronspor. Det tidligere læssespor er pillet op.
Haslev
Større station. Efter banens trafik, en meget stor to-etages stationsbygning. Spor aralet er efterhånden reduseret til to peronspor.
Bråby
Bråby er i dag nedlagt.
Skoven syd
for Bråby
To meget fine og fint vedligeholdte skovvejsoverskæringer. Ved den ene er der en rampe i skoven.
Holme Olstrup
Se Heljan's model i virkeligheden. Se den som et typisk eksempel på bemaling af en DSB station fra epoke II til epoke IV. Stationen har stadig læsserampe og et enkelt sidespor. Typisk for Epoke II og frem er betonbroen, af den buede type, over banen syd for stationen. Tidligere DSB banearbejder boliger mellem stationen og broen. Huset er dobbelte og ligger vest for banen. Der findes også stadig et mindre træhus tilhørende baneafdelingen.
 • Holme Olstrup station.
 • Næstved
  Stadig en stor station. Flot beton buebro i sydenden af stationen, kaldet 'Rampen'. Næstved har stadig i 2006 havnespor ned gennem byen med bl.a. forbindelse til papirfabrikken. Næstved var tidligere udgangspunkt for privatbanen Næstved Præstø Mern og for DSB sidebanen til Slagelse over Dalmose. Fra Dalmose var tidligere en stikbanen til Skælskør. Der er stadig spor på det meste af strækningen og veteran klubben FDSB kører veterantog på en del-strækningen ved Skælsør. Brovægt i nordvest-enden af stationen ved sporet til Køge.
  Mogenstrup
  Der har tidligere været sidespor til en meget stor grusgrav i Mogenstrup, som ligge et par kilometer øst for hovedsporet. Sidesporet udgik på fri bane. Der er i dag ikke meget tilbage at se efter sidesporet. I Mogenstrup findes nu et større rekreativt område i den tidligere grusgrav, mens der ved hovedgaden findes en overdimentioneret sti/vej tunnel, hvor sporet har gået igennem. Ud over mosen og ved hovedsporet er der intet at se. Sidesporet til Mogenstrup er nedlagt efter 1979.
  Lov
  Lov station åbnede i 1886 men blev i 1968 reduceret til trinbræt. Lov er i dag nedlagt.
  Ring
  Ring trinbræt er i dag nedlagt.
  Lundby
  Mindre landstation med stort (privat) varehus opført i træ.
  Klarskov
  Nedlagt.
  Vordingborg
  Pudsig station, som ligger midt i en større gennemskæring. Dette betyder at stationspladsen ligger på 1. sal i forhold til stationsbygningen. Vordingborg var tidligere udgangspunkt for privatbanen til Kalvehave.
  Masnedsund
  Industrisporet til FDB's fabrikker er det oprindelige hovedspor til Masnedsund.