Oversigt over HTML koder

Her er en oversigt over de mest anvendte HTML koder. I skemaet er der referencer til de aktuelle afsnit i HTML-kurset.

Kategori/kodeKommentar
Dokumentstruktur og definition
<HTML></HTML>Omgiver hele HTML-dokumentet
<HEAD></HEAD>Omgiver headeren, som bl.a. rummer titlen.
<TITLE></TITLE>Titlen, som vises i titelbjælken.
<BODY></BODY>Omgiver selve kroppen i dokumentet.
Tekst og typografi
<B></B>Fed Bold
<I></I>Kursiv Italic
<U></U>Understreget Underline
<TT></TT>'Skrivemaskineskrift' TeleType
<EM></EM>Fremhævet tekst (normalt kursiv)
<STRONG></STRONG>Ekstra fremhævet (normalt fed)
<FONT SIZE=n></FONT>Variér størrelse relativt fra -7 til +6 eller absolut fra 8 til 36
Hyperspring og Links
<A></A>Anker, indikerer ankerpunkt eller hyperspring
<A HREF="Ref"></A>Hyperspring til ekstern fil/funktion eller internt anker
"Ref" kan være:Et Web-sted: "http://www.sted/fil.ext"
En lokal fil: "localfile:///dir/fil.ext"
Et internt anker: "#anker"
En email funktion: "mailto:navn@PostHus"
Andre funktioner, f.eks. ftp, wais, gopher, news mv.
<A NAME="Navn"></A>Internt anker med navnet "Navn"
Sætningsstruktur
<Hn></Hn>Overskrift, n kan være mellem 1 og 6
<P></P>Afsnit (Paragraph)
<BR>Linieskift (line BReak)
<HR>Vandret streg (Horizontal Rule)
<CENTER></CENTER>Centrér tekst og/eller grafik.
Grafik
<IMG SCR="FIL.GIF" kode>Placér billedet FIL.GIF her.
Kode kan være:ALT = "Tekst" Hvis billedet ikke vises, skrives "Tekst"
ALIGN= Placer grafik i hhv. TOP, MIDDLE eller BOTTOM
VALIGN= Placer grafik hhv. LEFT, CENTER eller RIGHT
WIDTH= Bredden i pixels eller procent.
HEIGHT= Højden i pixels eller procent.
BORDER= Rammens tykkelse. 0 == Ingen ramme.
BACKGROUND="FIL.GIF"Indsæt billedet FIL.GIF som baggrund. Koden er en del af <BODY> eller <TABLE> tag'et.
Lister
<UL></UL>Liste med bullets (symboler)
<OL></OL>Liste med tal eller bogstaver.
<LI></LI>Sæt bullet, tal eller bogstav.
Andet
<!--- Kommentar --->Vises ikke i browseren.
<FORM></FORM>Formular med knapper, indtastningsfelter mv.
<TABLE></TABLE>Tabeller/Søjler/Spalter/Skemaer med kolonner og rækker
Tabel 1. Udvalgte HTML koder med udvalgte parametre.

National og special-tegn
&nbsp;Non-breaking space&amp;& (Ampersand)
&copy;© Copyright&reg;Registreret varemærke
&gt;> (Større end)&lt;< (Mindre end)
&Aelig;Æ
&aelig;æ
&Oslash;Ø&oslash;ø
&Aring;Å&aring;å
&Uuml;Ü&uuml;ü
&Ouml;Ö&oumlt;ö
Tabel 2. Disse koder bruges hvis man ønsker sikkerhed for at specialtegn fremstår rigtigt på alle maskiner.

  • Alle tegnkoder kan ses på ISO 8859-1 (Latin-1) Characters List