HTML

Kyrilliske tastatur med koder

˽
Ë
Ë
!1
!
»2
»
»
3
№
;4
;
%5
%
:6
:
?7
?
*8
*
(9
(
)0
)
_+
_
Йq
Й
Цw
Ц
Уe
У
Кr
К
Еt
Е
Нy
Н
Гu
Г
Шi
Ш
Щo
Щ
Зp
З
Хå
Х
Ъ¨
Ъ
Фa
Ф
Ыs
Ы
Вd
В
Аf
А
Пg
П
Рh
Р
Оj
О
Лk
Л
Дl
Д
Жæ
Ж
Эø
Э
 *
 
  
 
Яz
Я
Чx
Ч
Сc
С
Мv
М
Иb
И
Тn
Т
Ьm
Ь
Б,
Б
Ю.
Ю
 -
 
Skifte
tast
Figur 1. Kyrillisk / Russisk tastatur med koder. Click et sted på tabellen og se keyboard. Eller her.

Bemærk: Bogstaverne er vist rækkefølge efter tastaturet, således at hvis der er skiftet til kyrillisk tastur og du trykker og på et stort 'A' får du Ф.

Har du ikke mulighed for at skifte til kyrillisk, som f.eks. russisk, tastatur kan følegende metode vælges: Tryk og hold skiftetaste 'Alt' nede, indtast den 4 cifrede kode vha. det numeriske tastatur til højre og slip 'Alt' tasten.

Det ønskede tegn skulle nu vises i din editor. Denne metode kan f.eks. også bruges til danske, svenske osv. nationale tegn, og også til det græske alfabet.

Prøv f.eks. med 'Alt' 145 == æ, 'Alt' 146 == Æ eller 'Alt' 946 == ß.

Tegning over Kyrillisk tastuatur.